เรื่อง

JW GROUP ร่วมทำบุญ บริจากขวดพลาสติก ผลิตจีวรรีไซเคิล

JW GROUP ร่วมทำบุญ บริจากขวดพลาสติก ผลิตจีวรรีไซเคิล

JW GROUP ร่วมทำบุญ บริจากขวดพลาสติก ผลิตจีวรรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “ลดปัญหาขยะง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ” ที่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ #บริจาคขวดทำจีวร

ที่มาของกิจกรรม “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใต้แนวคิด “ลดปัญหาขยะง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวคุณ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ขยะพลาสติก และเชิญชวนพนักงานร่วมทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บริจาคขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้แก่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำไปผลิตผ้าไตรจีวร “ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน”

โดยพลาสติกที่แยกเป็นขวดพลาสติก PET ชนิดใสจะนำมาผ่านกระบวนการ Upcycling ใส่นวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ที่สามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม โปร่งสบายเหมาะสมกับสภาพอากาศในไทย โดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และถ้าเป็นผลิตเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น 60 ขวด โดยการตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่งคุ้งบางกระเจ้า นับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก ที่ได้จากกระบวนการผลิต ของ GC ไปผลิตเป็นเส้นใย เพื่อทอเป็นผืนผ้าบังสุกุลอย่างดี โดยการย้อมสีราชนิยม เป็นไปตามพระวินัย ตามกิจของพระสงฆ์ มีทั้งผ้า 5 ขันฑ์(ชิ้น) 9 ขันฑ์(ชิ้น) และสังฆาฎิ 2 ชั้น ซึ่งการผลิต ผ้าจีวรรีไซเคิล เป็นไปตามหลักพุทธบัญญัติด้วยฝีมือคนไทย

 

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำดื่ม

Share this post