Company

ประวัติความเป็นมาเจดับบลิว

Who We Are

JW GROUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นของผู้บริหารต้องการผลิตที่อยู่อาศัยให้สามารถใช้งานได้จริง และมีพื้นที่ใช้สอยได้คุ้มประโยชน์มากที่สุดรวมทั้งมีมูลค่าเพิ่มทำให้ทุกโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี.

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน เรามุ่งมั่นใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมต่อไป.

นายวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการบริหาร JW Group มีความมุ่งมั่นในการสร้างโครงการคุณภาพบนทำเลที่ดี มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย และเป็นพื้นที่ๆมีการขยายศักยภาพของการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับมูลค่าของที่อยู่อาศัย โดยยึดหลักสำคัญว่าจะใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพให้ลูกค้าเสมอ และ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความโดดเด่นให้กับ JW Group คือ 4P ดีกว่าคู่แข่ง, วัสดุอุปกรณ์ที่มาตรฐาน, คุณธรรมและจริยธรรมที่ซื่อตรงต่อลูกค้า, ทำเลคุณภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนซื้อบ้านแล้วอยู่ฟรี” ตลอดระยะเวลาการทำงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมา สร้างความสุขในการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อสานต่อแนวคิด “Good living for your life การอยู่อาศัยที่ดีกว่า สำหรับคุณ”

  • 2550 – JW PLACE
  • 2551 – J.W. BOULERVARD
  • 2552 – J.W. CITY
  • 2555 – J.W. GRAND TARA – THE MOST
  • 2558 – JW HOME OFFICE – JW CONDO @ DONMUANG
  • 2560 – JW STATION @ RAMINTRA
  • 2561 – JW URBAN HOME OFFICE
  • 2562 – JW URBAN HOTEL

พันธกิจ

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความโดดเด่นให้กับ JW Group คือ 4P ดีกว่าคู่แข่ง, วัสดุอุปกรณ์ที่มาตรฐาน, คุณธรรมและจริยธรรมที่ซื่อตรงต่อลูกค้า, ทำเลคุณภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนซื้อบ้านแล้วอยู่ฟรี.

วิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์ของการทำงานที่ยาวนาน เรายึดมั่นและใส่ใจ กับการเลือกสรรและคัดสรรผลิตผลงาน ให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม และไม่หยุดที่จะพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในองค์กร พร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม.

วิสิษฐ กอวรกุล – ประธานในเครือ JW GROUP

วิสิษฐ กอวรกุล – ประธานในเครือ JW GROUP

ด้วยประสบการณ์ของการทำงานที่ยาวนาน เรายึดมั่นและใส่ใจ กับการเลือกสรรและคัดสรรผลิตผลงาน ให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม และไม่หยุดที่จะพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในองค์กร พร้อมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม.

Partners

กอวรกุล อสังหา
jw-herbal
jw urban Home Office โฮมออฟฟิศ
jw-condo คอนโดดอนเมือง