เรื่อง

“𝟯𝗗𝗣𝗲𝘁 แบ่งปันวัคซีนเพื่อน้อง” ที่ บ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง

โรงพยาบาลสัตว์ทรีดี เพ็ท พร้อมทีมสัตวแพทย์ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ฉีดวัคซีนรวมประจำปีให้กับน้องหมาที่บ้านกัญญาภัทร กว่า 200 ชีวิต รวมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ รวมมูลค่ากว่า 𝟯𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบ้านกัญญาภัทรที่ช่วยเหลือและเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวที่ถูกทอดทิ้ง

สำหรับใครที่สนใจบริจาคของเพื่อช่วยเหลือน้องหมากว่า 200 ชีวิต และน้องแมวกว่า 300 ชีวิต สามารถสอบถามความต้องการได้ที่ บ้านกัญญาภัทร-เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง

Share this post