เรื่อง

ร่วมแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับผู้หญิงและเด็ก

เจดับบลิว กรุ๊ป ร่วมแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉินหญิง) เขตดอนเมือง ส่งมอบนมถุง จากมหาลัยเกษตรศาสตร์

#jwgroup #COVID19 #บริจาค #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

Share this post