เรื่อง

มาตรการป้องกัน Covid-19

มาตรการป้องกัน Covid-19 ในองค์กร JW Group

จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรได้ออกมาตรการขึ้นเพื่อช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว ทาง JW Group ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีการเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกัน Covid-19 ในองค์กร ดังต่อไปนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน ก่อนเข้าสำนักงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ หรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียล ให้พบแพทย์ทันที

2. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเข้มข้น 75% ในพื้นที่ส่วนกลาง

3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่มาก

แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

#JwGroup #Covid19

Share this post