เรื่อง

บริษัท เจดับบลิว กรุ๊ป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล

บริษัทในเครือ เจดับบลิว กรุ๊ป โดย คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหาร คุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ.สำนักงานเขตดอนเมือง

Share this post