เรื่อง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
บริษัทในเครือ เจดับบลิว กรุ๊ป

Share this post