Vision and Goals

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย


ด้านปนิธานของผู้บริหารที่ต้องการผลิตบ้านและคอนโดให้สามารถใช้งานได้จริง มีพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มประโยชน์ กับเนื้อที่ห้องรวมถึงสามารถให้ความคุ้มค่า และมีมูลค่าเพิ่มของตัวบ้านและคอนโดที่ผลิตออกขาย โดยใช้นิยามที่ว่า “จัดฟังก์ชั่นทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่าและลงตัวเพื่อให้ใช้สอยพื้นที่ได้มากที่สุด” รวมถึงการคัดสรรวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และด้วยความซื่อตรงที่ให้ลูกค้า จึงสามารถสร้างแบรนด์ JW ให้ยืนหยัดต่อสู้ บนเส้นทางธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างสบาย

  • คัดสรรวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
  • บ้านและคอนโดมีมูลค่าเพิ่ม