เรื่อง

JW-GROUP-บ้านคอนโด-โฮมออฟฟิศ-ร่วมส่งเสริมกิจกรร

Jw Group ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำดื่ม

Jw Group ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ครั้งที่ 3. 

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง รวมใจต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ครั้งที่3 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 04.00-08.00 น. ณ.โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนในสถานศึกษา ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร ประชาชน และชุมชนในเขตดอนเมือง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมสุขภาพที่ดีร่วมกัน

Share this post