โครงการโดย J.W.REAL ESTATE CO., LTD.

รวมโครงการทั้งหมด


โครงการ JW STATION @RAMINTRA ปี 2559 โครงการ JW STATION @RAMINTRA ปี 2559
โครงการ JW Condo @Donmuang ปี 2558 โครงการ JW Condo @Donmuang ปี 2558
โครงการ The Most ปี 2555 โครงการ The Most ปี 2555
โครงการ J.W.Grand tara ปี 2555 โครงการ J.W.Grand tara ปี 2555
โครงการ J.W.CITY ปี 2552 โครงการ J.W.CITY ปี 2552
โครงการ J.W.Suite ปี 2550 โครงการ J.W.Suite ปี 2550

โครงการ JW STATION @RAMINTRA ปี 2559

ที่ตั้ง: รามอินทรา 86
ประเภทโครงการ: ดอนโดมิเนียม
จำนวน: ยูนิต 275 Unit
 มูลค่าโครงการ: 700 ล้านบาท

แผนที่จาก Google Maps

โครงการ JW Condo @Donmuang ปี 2558

ที่ตั้ง: สีกัน ดอนเมือง
ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม
จำนวน: ยูนิต 673 Unit
มูลค่าโครงการ: 1,100 ล้านบาท

แผนที่จาก Google Maps

โครงการ The Most ปี 2555

ที่ตั้ง: ถนนสามวา มีนบุรี
ประเภทโครงการ: ทาวน์โฮม
จำนวน: ยูนิต 177 Unit
มูลค่าโครงการ: 400 ล้านบาท

แผนที่จาก Google Maps

โครงการ J.W.Grand tara ปี 2555

ประเภทโครงการ: บ้านเดี่ยว
จำนวน: ยูนิต 96 Unit
มูลค่าโครงการ: 400 ล้านบาท

แผนที่จาก Google Maps

โครงการ J.W.CITY ปี 2552

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม
จำนวน: ยูนิต 154 Unit
มูลค่าโครงการ: 350 ล้านบาท

แผนที่จาก Google Maps

โครงการ J.W.Suite ปี 2550

ที่ตั้ง: โชคชัย4
ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม
จำนวน: ยูนิต 253 Unit
มูลค่าโครงการ: 150 ล้านบาท

แผนที่ โดย Google Maps