เรื่อง

CSR : เจดับบลิวเฮอร์เบิล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีโฟลว์) ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ (28 เม.ย. 67)

CSR : เจดับบลิวเฮอร์เบิล (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีโฟลว์) ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ (28 เม.ย. 67)
.
บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด (วีโฟลว์) โดย คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหารฯ สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษา หลักสูตร วิ ช า ชี พ ผู้ ช่ ว ย ก า ร พ ย า บ า ล โรงเรียนเชียงใหม่รามประ ชาบริรักษ์ ให้แก่นักเรียนที่ขาลแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 35,000.- เพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ตามพันธกิจของบริษัท ที่นำรายได้ส่วนหนึ่งตอบแทนกลับคืนสู่สังคม
.
โดยมี นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ (หมอประชาผ่าตัดสมอง) , คุณสิทธิกร แก้วสุทธิ ฝ่ายการตลาด บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด , และคุณศิริพร บุญมา นักเรียนผู้รับมอบทุน ณ โรงเรียนเชียงใหม่รามประ ชาบริรักษ์ จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการมอบอีกหนึ่งทุน ในเดือนพฤษภาคม ต่อไป
.
#JWHerbal #VFlow
#โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ #หมอประชาผ่าตัดสมอง

Share this post