เรื่อง

ฉีดพ้นยาป้องกัน Covid-19

เจดับบลิว กรุ๊ป ห่วงใยในสุขภาพของทุกคน จึงได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19

เพราะทุกคน คือ คนสำคัญ
.
เจดับบลิว กรุ๊ป ห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการทุกท่าน และพนักงานทุกคน จึงได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19 เพื่อความปลอดภัย ภายในสำนักงานขาย ทั้งยังมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 70% และหน้ากากอนามัย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน และพนักงานทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรค

แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#Jwgroup
#covid19 #care
#JwCondo #JwStation #JwUrbanhomeoffice

Share this post