คุณวิสิษฐ กอวรกุล

คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการ JW GROUP มอบเครื่องอัดอากาศ

คุณวิสิษฐ กอวรกุล

คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการ JW GROUP มอบเครื่องอัดอากาศ

ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกรรมการ JW GROUP ได้จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ SCBA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใช้อัดอากาศ เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในอาคาร เวลาเกิดเพลิงไหม้  โดยมอบให้กับ ฐานปฎิบัติการดับเพลิง และกู้ภัยดอนเมือง (ตลาดใหม่) ในนามบริษัท JW Realestate  ณ สำนักงานใหญ่ JW GROUP เพื่อให้นำไปใช้ปฎิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ดอนเมือง  พื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ให้กับ หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด ชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ดอนเมือง

เครื่องอัดอากาศ SCBA

เครื่องอัดอากาศ SCBA

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ ติดต่อได้ที่ JW GROUP สามารถเยี่ยมชมโครงการได้ที่ www.jwrealestate.co.th    หรือโทรสอบถามได้ที่ +66 (0) 2566 1111 หรือ www.facebook.com/JwRealestateCoLtd/

Share this post