อบรมสัมมนาพนักงานประจำปี ในหัวข้อ “SELF ESTEEMS” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

อบรมสัมมนาพนักงานประจำปี ในหัวข้อ “SELF ESTEEMS”

ณ โรงแรมอมารี

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานกลุ่มบริษัท JW GROUP และภรรยาคุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ประธานบริษัท พิมพ์ชิน จำกัด ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาพนักงานประจำปี ในหัวข้อ “SELF ESTEEMS” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

 

 

Share this post