เรื่อง

เจดับบลิว ส่งมอบน้ำดื่มให้กับโครงการกิจกรรมจิตอาสา

JW GROUP ส่งมอบน้ำดื่มให้กับโครงการจิตอาสา

JW GROUP ส่งมอบน้ำดื่มให้กับโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของสำนักงานเขตดอนเมือง ในช่วงเดือน มค.-มี.ค.2562.

Share this post