เรื่อง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในเครือบริษัท เจดับบลิวกรุ๊ป

Share this post