ขอเชิญชวนชาวดอนเมือง และประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะบวงสรวง เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย องค์ใหญ่ สูงถึง 1 เมตร

โดย ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

*เคล็ดลับความเฮง

-นำ องค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ย ของท่านมาร่วมพิธี

-แต่งกายในโทนสี แดง ส้ม ทอง

-รับคู่มือการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยในวันงาน

-ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ JW URBAN HOME OFFICE  สรงประภา ดอนเมือง

หรือ Facebook: JW Realestate ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อสิทธิในการรับส้มมงคลกลับบ้านฟรี จำนวนจำกัด